Duurzaamheid

Duurzame mestsoffen

Ecotop werkt aan een duurzame meststoffen productie. Wij streven er naar om onze bedrijfskringloop zo ver mogelijk te sluiten en restproducten als mest zo goed mogelijk waardevol te maken. Onze visie op duurzaamheid gaat verder dan enkel melk produceren op onze melkveehouderij. Wij zien namelijk een mooi product van hoogwaardige kwaliteit in onze koemest. Ecotop heeft er voor gekozen om koemest waardevol te maken tot een rijk gevuld product. Dit product is ook nog eens bestemd voor uw tuin. Zo kunnen we samen werken aan een duurzame planeet. Dat is iets wat bij ons hoog in het vaandel staat.

Door koemestproducten te maken, bijdragen aan milieu

Elke vorm van melkveehouderij produceert koemest. Er is een deel van deze mest bestemd voor eigen land, zodat de gewassen die onze koeien eten ook goed kunnen groeien. Mest kan echter niet op elk moment worden uitgereden, omdat meststoffen net als bij u in de tuin niet benut worden bij verkeerde omstandigheden en niet alle gewassen in elk seizoen groeien. Mest wordt daardoor lang in een opslag bewaard.

Zo’n bewaarperiode van koemest kan op de boerderij tot 7 maanden duren omdat;

  • Koeien niet het hele jaar buiten lopen
  • Je dus niet in elke periode zomaar mest op het land mag brengen

In die periode geeft de koemest gassen af aan de omgeving. Dat zijn krachtige broeikasgassen (methaan en lachgas), milieubelastend gas (ammoniak gas) en gassen met een geurhinder. Uit het oogpunt van duurzaamheid in klimaat-, milieu- en sociale-impact is het wenselijk dat het melkveebedrijf opslag van koemest weet te voorkomen. Door duurzame meststoffen voor tuinen te maken dragen wij op deze manier bij aan duurzaamheid en kunt u in de zomermaanden genieten van geurarm rijk gevulde koemest.

Eigenaar van Ecotop Jos Seuntiens vertelt

Jos Seuntiëns; “De grootste slag in duurzaamheid is te behalen wanneer alle mest dezelfde dag nog op een duurzame manier verwerkt wordt tot producten die geen gassen afgeven en een minimum aan transport nodig hebben. Dat is de oplossing die Ecotop B.V. en de melkveehouderij voor ogen hebben om op die manier hun verantwoordelijkheid te nemen.“

Heb je ons verhaal al op tv gezien?

Onlangs is ons duurzaamheidsverhaal op tv geweest. “Keuringsdienst van waarde” heeft een mooie docu gemaakt over koemest. U kunt ons nu dus ook kennen van tv.

Bekijk alle producten