Toont alle 7 resultaten


MESTSTOFFEN

ECOTOP GAZONMESTSTOF

Meststof voor een diepgroen en weerbaar gazon


ECOTOP GAZONMESTSTOF BIO

Meststof voor een diepgroen en weerbaar gazon


ECOTOP STARTMIX

Voorjaarsbemesting of gebruiken voor een snel herstel


ECOTOP MOSVERDRINGER / NAJAARSMESTSTOF

Gazonvoedig in het najaar + indirecte werking tegen mos


ECOTOP GAZONACTIVATOR

Activator meststof + humuszuren voor stimulatie van wortelstelsel


ECOTOP ROBOTMAAIERMIX

Bevat bacteriën voor de compostering van maairesten


BODEMVERBETERAAR

ECOTOP GAZONMESTSTOF

Ecotop Gazonmeststof bevat de ideale voeding voor de perfecte groei. Het zorgt voor een weerbaar gazon en het verhoogt de vruchtbaarheid.

Krachtige NPK meststof; NPK(+Mg) 10-4-8 (+2)
Zeer rijk aan stikstof voor de groei.
Bevat zowel snelwerkende als organische voedingselementen voor een snel effect met lange nawerking.
Extra magnesium toevoeging voor een diepgroene kleur.
Bevat organisch materiaal, duurzaam geproduceerd.
Makkelijk te strooien (micro-korrel).
Indirecte werking tegen mos.
Verhoogt weerbaarheid.
Werkt ca. 100 dagen lang.

Ecotop Gazonmeststof kunt u bij aanplanten en onderhoud gebruiken. Het product is geschikt voor gazons, groenten, siergewassen en boomkwekerijgewassen.

ECOTOP GAZONMESTSTOF BIO

Ecotop Gazonmeststof BIO bevat de ideale voeding voor de perfecte groei. Het zorgt voor een weerbaar gazon en het verhoogt de bodemvruchtbaarheid.

Volledige NPK meststof; NPK (+Mg) 9-3-3 (+3).
Zeer rijk aan organische stikstof voor de groei.
Toegelaten in de BIOLOGISCHE LANDBOUW conform EU verordening 2018/848 en 2021/1165.
Extra magnesium toevoeging voor een diepgroene kleur.
Rijk aan organisch materiaal, duurzaam geproduceerd.
Makkelijk te strooien (micro-korrel).
Indirecte werking tegen mos.
Verhoogt weerbaarheid.

Ecotop Gazonmeststof kunt u bij aanplanten en onderhoud gebruiken. Het product is geschikt voor gazons, bladgroenten, vruchten en rozen.

ECOTOP STARTMIX

Voor een groen gazon en snelle groei, gebruik Ecotop Startmix in het voorjaar.

NPK 18-3-3
Zeer rijk aan stikstof voor de groei.
Bevat zowel snelwerkende als organische voedingselementen voor een snel effect met lange nawerking.
Bevat organisch materiaal.
Makkelijk te strooien (micro-korrel).
Snelle voorjaarsstart op gazons.
Verbetert de bodemstructuur.
Werkt ca. 100 dagen lang.

Ecotop Startmix kunt u gebruiken als vroege voorjaarsbemesting voor gazons en een snel herstel na de winter, na het verticuteren of na het doorzaaien.

ECOTOP MOSVERDRINGER / NAJAARSMESTSTOF

Om uw gazon winterproof te maken of om het mos in uw gazon te remmen, gebruik Ecotop Mosverdringer / Najaarsmeststof.

NPK (+Mg) 5-5-20 (+2)
Bevat zowel snelwerkende als organische voedingselementen voor een snel effect met lange nawerking.
Verrijkt met magnesium voor een diepgroene kleur.
Makkelijk te strooien (micro-korrel).
Maakt van uw gazon weer een sterke grasmat door hoog gehalte aan kalium.
Werkt remmend op de ontwikkeling en uitgroei van mossen en zorgt ervoor dat jonge mossen geen kans maken.
Werkt ca. 100 dagen lang.

Ecotop Mosverdringer/Najaarsmeststof kunt u gebruiken op gazons. Daarnaast is het product ook geschikt voor kaliumbehoeftige gewassen zoals vruchtgroenten, sierplanten, wortel- en boomkwekerijgewassen.

ECOTOP GAZONACTIVATOR

Ecotop Gazonactivator is een meststof verrijkt met humuszuren en magnesium. De toevoeging van humus- en fulvozuren zorgt voor een verhoging van de opname van de voedingsstoffen, waardoor het gazon en/of de plant zich snel en goed ontwikkeld.

NPK (+Mg) 12-3-3 (+3) met humus- en fulvozuren.
Bevat zowel snelwerkende als organische voedingselementen voor een snel effect met lange nawerking.
Verrijkt met magnesium voor een diepgroene kleur.
Makkelijk te strooien (micro-korrel).
Verrijkt met humus- en fulvozuren die zorgen voor een betere opname van voedingsstoffen en stimuleert daarmee het wortelstelsel.
Meststof versnelt de kieming van de graszaden en de  nieuwe groei van de grasmat. (Tevens bruikbaar na verticuteren voor een snelle dichtgroei).
Werkt ca. 100 dagen lang.

Ecotop Gazonactivator kan gebruikt worden bij aanleg en onderhoud van uw gazon. Versnelt de kieming van graszaden en is ook geschikt voor na het verticuteren.

ECOTOP ROBOTMAAIERMIX

Gebruik Ecotop Robotmaaiermix voor gazons met een robotmaaier of mulchmaaier. De aanwezige bacteriën zorgen ervoor dat het gemaaide gras wat neervalt op het gazon, wordt omgezet tot nuttige voeding.

NPK (+Ca+Mg+S) 8-3-6 (+3+3+3) met ijzer Fe en met humus- en fulvozuren bevattende bacteriën.
Versnelt de omzetting van het gemaaide gras in nuttige gazonvoeding door de aanwezigheid van bacteriën.
Diepgroene kleur door de magnesium.
Makkelijk te strooien (micro-korrel).
Verhoogt weerbaarheid en zorgt dus voor een sterke grasmat.
Verrijkt met humus- en fulvozuren die de beworteling stimuleren.

Ecotop Robotmaaiermix is een meststof speciaal ontwikkeld voor gazons met een robot- of mulchmaaier.Prijzen inclusief verzending!