Producten

Producten

Ecotop produceert dagelijks geurloze koemestkorrels van de dagverse mest van de koeien op het melkveebedrijf. En dat is uniek! Door een uitgebalanceerd proces in de verwerkingsinstallatie zijn wij gekomen tot een geurloze mestkorrel die op een duurzame manier wordt geproduceerd. Door het direct verwerken van de mest, op dezelfde locatie, worden opslag (methaan-uitstoot) en het vervoer (CO2-uitstoot) van mest beperkt.

Gebruiksaanwijzing:
Ecotop koemestkorrels zijn het gehele jaar door te gebruiken.
De aangegeven hoeveelheid gelijkmatig uitstrooien en zo nodig doorharken.
Bij voorkeur strooien indien er regen verwacht wordt.

1 kg per 4 – 8 m²

Bekijk alle producten