Duurzaamheid

Duurzaamheid

Elke vorm van melkveehouderij produceert mest dat in een opslag bewaard wordt omdat;

  • Dieren in de wintermaanden op stal staan
  • Mest in de wintermaanden niet op land gebracht mag worden.

Zo’n bewaarperiode kan op de boerderij tot 7 maanden duren. In die periode geeft de mest gassen af aan de omgeving. Dat zijn krachtige broeikasgassen (methaan en lachgas), milieubelastend gas (ammoniak gas) en gassen met een geurhinder (vluchtig vetzuur gassen). Uit het oogpunt van duurzaamheid in klimaat-, milieu- en sociale-impact is het wenselijk dat Melkveehouderij J.G. Seuntiëns tracht opslag van mest te voorkomen.

Jos Seuntiëns; “De grootste slag in duurzaamheid is te behalen wanneer alle mest dezelfde dag nog op een duurzame manier verwerkt wordt tot producten die geen gassen afgeven en een minimum aan transport nodig hebben. Dat is de oplossing die Ecotop B.V. en de melkveehouderij voor ogen hebben om op die manier hun verantwoordelijkheid te nemen.“

Bekijk alle producten